Information om Odd Fellow Logernes Humanitære Fond i Hjørring

 

 

 

 

De tre Odd Fellow loger i Hjørring startede deres fælles humanitære fond (»Fællesfonden«) i 2005 og har hvert år afholdt en koncert sidst på året i Sct. Catharinæ Kirke med gode navne som: Tina Siel og Tine Lilholt, Etta Cameron, Per Nielsen, Kim Sjøgren, Marie Carmen Koppel og Stig Rossen.

Forud for dette års koncert er der i alt indsamlet kr. 129.679,36

Fondens vedtægter er udformet således, at der kan ydes støtte til humanitære og kulturelle formål, fortrinsvis i lokalområdet.

Vi har bl.a. doneret penge til Ældre hjælper ældre, Hospitalsklovnen Sygehus Vendsyssel, Dansk Blindesamfund Kreds Vendsyssel, Sct. Catharinæ Menighedsråd, Kamillus Hjørring, Dialyseafsnit C-HS og Bispecentret.

Fondens bestyrelse består af to medlemmer fra hver loge. Arbejdet er ulønnet, og foregår uden administrative udgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top