Årets koncert:

 

Den Humanitære Fond afholdt kirkekoncert i Bistrup-kirken

den 6. december 2015

med ægteparret Tonny Landy og Tove Hyldgaard.

Det var en vellykket koncert, og vores 2 solister leverede en stor musikalsk oplevelse, hvor publikums forventninger til fulde blev indfriet. Forud for koncerten uddelte Fonden donationer med ialt kr. 40.000. I år modtog Hospice Vendsyssel kr. 20.000,-, Sind kr. 10.000,- og Menighedsplejen ved Bistrup Kirken kr. 10.000,-. Repræsentanter for de 3 organisationer takkede for donationerne.

Eftermiddagen bød ligeledes på et par sange fra Bistrup-koret.

En helt igennem hyggelig søndag eftermiddag.

Søsterloge nr. 40 Ingeborg Spager

Broderloge nr. 30 Vendsyssel

Broderloge nr. 108 Nordsøen